Vårt arbetssätt

 • Medlemmarna bestämmer gemensamt vilka vävar som ska sättas upp utifrån antalet intresserade
 • Det finns alltid en svart och en oblekt mattvarp uppsatt
 • Vid arbetsdagarna prioriteras gemensamt arbete t ex uppsättning/nedtagning av vävar före eget arbete/egen vävning
 • Ett par gånger per år är det storstädning i vävstugan
 • Höst och vår träffas vi en gång per månad för någon gemensam aktivitet

Innan du väver

 • Skriv upp dig på de vävar du är intresserad av eller ge egna förslag på vävar i pärmen i förslagslådan
 • Ange hur mycket du vill väva. Den faktiska varplängden inklusive framknytning mäts när varpen tas ned
 • De som ska väva är i första hand de som hjälper till med att sätta upp aktuell väv 
 • Ordningsföljden för vävningen lottas ut bland de intresserade

När du väver

 • Nyckel till vävstugan lånas hos kassören. Skriv upp ditt namn på nyckellistan i vävstugan
 • När vävningen avslutas för dagen städas det upp kring vävstolen och sopas
 • Skriv upp antal dagar du väver samt hur långt du har vävt på listan som underlag för debitering
 • Ring den som står näst på tur att väva när du är klar
 • Återlämna nyckeln till kassören om du inte har vävning på gång under närmaste tiden

När väven är färdig

 • Väven tas ned när varpen är slut.
 • Mät upp och kapa till respektive vävares del i väven. Skriv upp antal meter på listan. Ange vem som vävt de tillklippta delarna
 • Torka av vävstolen och dammsug under och runt vävstolen
 • Håll utkik i vävstugan efter inbetalningskort från kassören för vävkostnad. Betala in via swish eller bankgiro. Ange  tydligt vad betalningen avser