-
Vävstugan Skyttelns styrelse 

Gudrun Bergström, ordförande      070-2330461
Lena Ahrnborg, kassör           070-9815012
Lise-Lotte "Lilo" Johnsson, sekreterare   070-1554043
Eva Lang,  ledamot                073-3844786
Elsa Sedvall, ledamot              070-4035391

Valberedning

Margot Johansson              070-4612862

Christina Johnsson                073-8293053


Övriga ansvarsområden och kontaktpersoner

Inköp vävmaterial - Christina Johnsson      073-8293053
                Inger Eriksson       070-3323167

Inköp förbrukningsvaror -  Elsa Sedvall      076-0503840
Vävstugan lokalfrågor - Elsa Sedvall        070-4035391
Städning - Anita Österblom          070-7219949
Vävteknik, svårare problem - Inger Eriksson  072-5079167
Hemsida - Gudrun Bergström           070-2330461
Kontakt Norrtälje Tidning-Christina Johnsson 073-8293053
Studieförbund - Elsa Sedvall         070-4035391
Cirkelledare
Elsa Sedvall, cirkelledare & Inger Eriksson, vävinstruktör
Christina Johnsson, cirkelledare & Margot Johansson, vävinstruktör