Kostnader

Medlemsavgift      500 kr/år för aktiva medlemmar                                                200 kr/år för övriga medlemmar

Vävkostnad medlem      10 kr/dag under den tid man                         disponerar vävstolen

Hyra av varpställning    30 kr/gång


Kaffe m bröd vårtermin   100 kr
Kaffe m bröd hösttermin    50 kr


Trikåtrasor - prislapp finns på trasorna. Ej prismärkta trikåtrasor 100 kr/kg. Skriv upp dig på listan och betala till kassören

Mattrasor och tygstycken finns i vävstugan. Tygstuvar kostar 50 kr/kg. Skurna/sydda trasor 100 kr/kg. Man väger själv och betalar summan till kassören

Elektrisk spolmaskin, skärkniv, matta och nystvinda får lånas, men ej tas från vävstugan.


Bankgiro  5854-4826                                                       
Swish   123 315 7583                                                                                                                            

Ange alltid vad betalningen avser