Vävstugan Skytteln

Vävstugan Skyttelns styrelse

Gudrun Bergström, ordförande070-2330461
Lena Ahrnborg, kassör070-9815012
Lise-Lotte "Lilo" Johnsson, sekreterare070-1554043
Eva Lang, ledamot073-3844786
Elsa Sedvall, ledamot070-4035391

Valberedning

Annika Jonsson070-7678054
Christina Johnsson073-8293053
Inköp vävmaterial - Christina Johnsson    073-8293053
Vävteknik, problem - Inger Eriksson070-3323167
Inköp förbrukningsvaror - Elsa Sedvall    070-4035391
Vävstugan lokalfrågor - Elsa Sedvall     070-4035391
Vävteknik, svårare problem - Inger Eriksson072-5079167
Hemsida/Soc medier - Gudrun Bergström070-2330461
Nyhetsbrev Vävstugan - Gudrun Bergström070-2330461
Kontakt Norrtälje Tidning-Christina Johnsson 073-8293053
Studieförbund - Christina Johnssson/Elsa Sedvall073-8293053
Lotterier - Margot Johansson/Eva Lang070-4612862/ 073-3844786

Cirkelledare
Elsa Sedvall, cirkelledare & Annika Jonsson
Christina Johnsson, cirkelledare & Anita Österblom

9f99b952-9ad3-4b0b-8105-9427fd53f376