Vävstugan Skytteln

Vävstugan Skyttelns styrelse

Annika Jonsson, ordförande070-767 80 54
Lena Ahrnborg,
kassör
070-9815012
Lise-Lotte "Lilo" Johnsson, sekreterare070-1554043
Anita Österblom, ledamot070-721 99 49
Elsa Sedvall, ledamot070-4035391
Adjungerad hemsideansvarig, Kerstin Westerblom070-2471825
Revisor Tea Alshammar070-9569229

Valberedning

Mikaela Winqvist-Thor070-318 14 97
Christina Johnsson073-8293053

Cirkelledare (torsdagar)
Elsa Sedvall & Annika Jonsson
Christina Johnsson & Anita Österblom

9f99b952-9ad3-4b0b-8105-9427fd53f376