Vävstugan Skytteln

Kostnader

Medlemsavgift      500 kr/år för aktiva medlemmar 200 kr/år för övriga medlemmar
Vävkostnad medlem10 kr/dag under den tid man            disponerar vävstolen
Hyra av varpställning30 kr/gång
Kaffe m bröd vårtermin100 kr
Kaffe m bröd hösttermin    50 kr
9f99b952-9ad3-4b0b-8105-9427fd53f376