Vävstugan Skytteln

Föreningen har idag ett 30-tal medlemmar. Vävstugan Skytteln Väddö är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening med syfte att främja hemslöjd och hantverk med huvudinriktning på vävning.

Vår historia

Vävstugan Skytteln Väddö har sitt ursprung i Väddö husmodersförening som startade 1920. Sveriges husmodersföreningar var initiativtagare och drev många sociala förbättringar i samhället. Väddö husmodersförening hade ett idylliskt trähus på Ortalavägen med bastu och bad i nedre plan och föreningslokal i övre plan. På 30-talet startades skolbad i huset. Senare startades också en tvättstuga. Det var husmodersföreningen som tog initiativ till vägbelysning i Älmsta i början av 30-talet. Ökad standard och moderniseringar i samhället innebar att de flesta hade tvättmöjligheter och tvättmaskin i hemmet, så intresset för badhuset och tvättstugan minskade. Ansvaret för skolbadet övergick i kommunal regi.

1955 fick Husmodersföreningen en tomt på Åkervägen som gåva av Wilhelm och Greta Mattsson. För de 25 000 kr som föreningen fick vid försäljning av huset på Ortalavägen och med många ideella insatser byggdes den nuvarande lokalen. 1962 startade husmodersföreningen den första lekskolan.  Många aktiviteter och kurser drevs i husmodersföreningens regi. Kursinnehållet var varierat och täckte förutom hantverk även föreläsningar med anknytning till orten t ex om Albert Engström och museet i Grisslehamn. Under 1980-talet var vävning mycket populärt och vävkurserna var fulltecknade.

Väddö husmodersförening ingick i organisationen för Sveriges husmodersföreningar och fick betala en betydande del av sina intäkter till denna. Till slut blev avgifterna övermäktiga för husmodersförening som såg sig tvungna att sälja huset på Åkervägen, då man inte längre hade råd med de ökande omkostnaderna. Detta innebar så småningom att man lämnade den centrala organisationen och bildade Vävstugan Skytteln Väddö som en fristående förening 1999. Då samtliga intäkter stannade lokalt i föreningen förbättrades ekonomin så att föreningen klarade av att behålla och bekosta driften av vävstugan.